18.12.2023
Redakce

V Pardubicích pokračuje příprava nejmodernější multifunkční hokejové arény v Evropě, zastupitelé odhlasovali změnu územního plánu

Záměr investora Petra Dědka postavit v Pardubicích novou multifunkční arénu dostal zelenou. Umožní to změna územního plánu. V interní soutěži zvítězil projekt pardubické projekční kanceláře PPP ve spolupráci s architektonickou kancelář Opočenský Valouch Architekti. Investorem stavby bude skupina DD Invest Petra Dědka.

„Postavíme jednu z nejmodernějších arén v Evropě, která se stane ikonickou stavbou Pardubic reprezentující město, kraj i Českou republiku. Aréna bude sloužit sportu, v první řadě hokeji. Bude místem pro kulturní akce, zábavu a kongresovou turistiku. Náš aktuální plán je otevřít arénu v srpnu 2027 a extraligu v ní hrát od sezóny 2027/28,“ říká investor Petr Dědek.

Multifunkční aréna spolu se stavbou hotelu, tréninkové haly a parkovacího domu vytvoří živou část města s nabídkou služeb a obchodů. Areál bude doplněn o parkové a relaxační plochy.

Odhadované náklady celého záměru jsou celkem 8 miliard korun včetně technologií a vybavení interiéru. Stavba městský rozpočet nezatíží, naopak mu následně přinese nové zdroje. Město Pardubice nebude investovat na rozdíl od jiných měst, ve kterých arény aktuálně vznikají. Tato aréna vznikne bez finanční účasti města.

Aréna je projektovaná pro více než 15 tisíc diváků.

„Přesný počet diváků bude známý až v další fázi příprav, záleží na počtu sektorů a velikosti sedaček v jednotlivých sektorech. S tím souvisí pohodlí diváků a služby,“ doplňuje Petr Dědek.

Aréna je strategicky umístěná u vnějšího městského okruhu, na který bude připojena ze dvou míst. Provoz aut neovlivní negativně dopravu vnitřního města či nově vznikající obytné čtvrti Nová Cihelna.

V návrhu je kladen důraz na MHD, pěší a cyklistické spojení z centra Pardubic. Parkování je řešeno v podzemí haly a v nadzemním parkovacím domě, část kapacity je na terénu.

Nově vzniklá obytná čtvrť je od arény oddělena pásem zelených ploch, ve kterých je umístěno povrchové parkování a hlavní shromažďovací prostor pro návštěvníky haly.

„Navrhnout současnou nejmodernější arénu považujeme za skutečnou výzvu. Cílíme na jedinečnou stavbu ohleduplnou k přírodě i městu. Velkou pozornost jsme věnovali úpravě okolí haly. Jde nám o to, aby vznikl živý areál s obchody a službami“, říká architekt Opočenský.

Projekt je zaměřený na kvalitní řešení veřejného prostranství s využitím zeleně i na střechách budov. Pojetí celého záměru je v souladu s moderními požadavky z hlediska ekologie a hospodaření s energiemi. S tím souvisí zelené střechy, zpětné využití dešťových a odpadních vod nebo alternativních zdrojů energie.

Aréna vyroste na historicky znehodnoceném území bývalé skládky komunálního odpadu z 60. a 70. let. Projekt bude území rekultivovat.

Hlavní budova arény tvoří harmonickou trojici s hotelem a tréninkovou halou. Všechny tři stavby jsou spojeny společnou podnoží, ze které vede hlavní vstup do arény. Součástí arény bude muzeum pardubického hokeje a největší fanshop v České republice.

Ve společném podnoži se mimo jiné nachází zázemí haly, šatny, wellness, bazén a posilovna, které budou sloužit také veřejnosti. V budově arény jsou dále kanceláře, ubytování pro sportovce a poliklinika.

Hotel nabízí zázemí pro kongresy, obsahuje flexibilní společenské sály a může využít pro kongresový program také připojenou tréninkovou halu. Kapacita hotelu bude 500 lůžek.

„Ubytování je klíčové pro arénu ale i rozvoj města, bez těchto kapacit se nedá ucházet o velké sportovní a kulturní akce,“ vysvětluje Petr Dědek

Fasáda haly je krytá svislými lamelami. Barva fasády se bude díky vestavěným LED páskům proměňovat podle typu konající se události – červená pro zápasy domácího Dynama, spektrum všech barev pro jakoukoliv událost.

„Svislé lamely jsme zvolili proto, abychom odlehčili hmotu velké haly. Jsme nadšení z barevného osvětlení, které se bude proměňovat,“ dodává Jiří Opočenský.

„Stavby jako je MHAP se svým rozsahem a významem řadí mezi projekty, které se naskytnou jednou za několik let až desetiletí. Pro nás jako generálního projektanta jde o prestižní událost, která nám umožní prezentovat naše technické schopnosti. Jedná se především o schopnost koordinovat a aplikovat moderní technologie ruku v ruce s využitím obnovitelných zdrojů a s maximálním ohledem na životní prostředí. Pouze špičkové technické řešení v kombinaci se skvělým architektonickým návrhem vytvoří unikátní stavbu, kterou MHAP bezesporu je,“ říká Petr Nečas, jednatel společnosti PPP.