10.12.2018
Jan Hrabal

Sev.en EC přináší novou energii pro pardubický hokej

PARDUBICE — Ještě před zahájením DERBY #26 získalo hokejové Dynamo do svého portfolio významného partnera. Tím se stala společnost Sev.en EC, víceletou smlouvu o vzájemné spolupráci podepsaly obě strany těsně před začátkem nedělního utkání.

„Je pro nás velká čest, že jsme získali tohoto silného obchodního partnera, jenž chce pomoci Dynamu v jeho stabilizaci. Věřím v oboustranně výhodnou spolupráci,“ řekl předseda představenstva a generální manažer klubu Dušan Salfický.

Spolupráce zahrnuje reklamní prezentaci společnosti a další aktivity. „Pro nás je důležité pomáhat v Pardubickém kraji. Přinášíme pro pardubický hokej novou energii. Věříme, že se Dynamu bude dále dařit,“ uvedl Václav Matys, člen představenstva Sev.en EC a generální ředitel elektrárny Sev.en EC ve Chvaleticích u Pardubic.

Sev.en EC

Elektrárna ve Chvaleticích se stala součástí skupiny v roce 2013. Severní energetická a.s. koupila akcie elektrárny od skupiny ČEZ. Tím vstoupila jako nový subjekt na trh s elektrickou energií a teplem. Od 1. srpna 2015 nese společnost nový název Sev.en EC, a.s.

Elektrárna ve Chvaleticích zajišťuje kromě výroby elektrické energie i dodávky tepla. Obě komodity vyrábí ve společném cyklu (tzv. kogeneraci), což vede k vyššímu využití paliva, a tím k energetickým úsporám s pozitivním vlivem na životní prostředí.

Teplo je dodáváno do města Chvaletice, obce Trnávka a do dvou průmyslových areálů v lokalitě mezi městem Chvaletice a provozem elektrárny. Současně jsou zabezpečeny dodávky tepelné energie pro vlastní areál elektrárny. Celková roční dodávka tepla je cca 200 TJ při výkonu 4×15 MW.

O provozu elektrárny

Provoz se nachází v Polabí nedaleko Pardubic. Byl postaven v letech 1973 až 1979 na území bývalých Mangano-kyzových závodů, v nichž právě tehdy končila těžba pyritu. S výstavbou elektrárny souviselo dobudování Labské vodní cesty, protože severočeské hnědé uhlí, které se ve Chvaleticích spaluje, sem bylo do poloviny roku 1996 dopravováno z Lovosic po vodě.

Celkový instalovaný výkon 820 MW tvoří čtyři 205MW bloky. Komín elektrárny dosahuje výšky 300 m, chladící věže jsou vysoké cca 100 m a jejich průměr na zemi dosahuje kolem 60 m. Výkon je vyveden dvěma 400 kV linkami do rozvodny Týnec nad Labem. Palivem je hnědé uhlí. Zdrojem vody pro elektrárnu je řeka Labe.

Výstavba odsiřovacího zařízení v Elektrárně Chvaletice byla dokončena v roce 1998. Technologie odsiřování je založena na principu mokré vápencové vypírky a má účinnost převyšující 95%. Zvláštností stavby je vyvedení odsířených spalin do chladicích věží. Elektrárna provozuje dvě stanice měření imisí, které jsou zapojeny do systému AIM (automatický imisní monitoring) ČHMÚ.

Dalším unikátním zařízením je rotační výklopník paliva. Elektrárna disponuje největší skládkou paliva (projektovaných 850 000 tun).

Pro školy a veřejnost jsou pořádány exkurze (Energy tour).