10.05.2022
Redakce

Pardubické ANO je připravené podpořit výstavbu nové multifunkční arény

Na včerejším semináři pardubického zastupitelstva proběhlo představení projektu nové multifunkční haly v Pardubicích. Investor Petr Dědek ukázal se svým týmem vizualizaci celého komplexu, který plánuje postavit. Mluvil o rozsahu, multifunkčnosti, pozitivních přínosech pro město a hokejový klub. Chtěli bychom poděkovat za účast a za dotazy všem účastníkům semináře a za oficiální podporu projektu, který bude nejmodernější hokejovou arénou v Evropě.

V pondělí 9. května 2022 se uskutečnil seminář pro zastupitele, na kterém investor Petr Dědek spolu se svým týmem představil plány na výstavbu nové moderní multifunkční arény v Pardubicích.

„Ještě před zmíněným seminářem jsem se spolu s primátorem Martinem Charvátem sešel s Petrem Dědkem, abychom prodiskutovali jeho projekt. Toto jednání bylo velmi věcné a konstruktivní. Pan Dědek silně vnímal naše postoje. Vyjasnili jsme si, že výstavba nové arény včetně ostatních investic jde za investorem,“ uvedl náměstek primátora Jan Nadrchal.

„Podpoříme tento projekt, pokud se na něm finančně nebude město podílet. Jsme připraveni být maximálně nápomocni v koordinaci všech procesů pro co nejrychlejší průběh realizace projektu, budeme klást důraz na ochranu všech zájmů města a ochranu jeho majetku,“ prohlásil primátor města Martin Charvát.

Na základě prezentovaných dat je zřejmé, že výstavba nové haly přinese řadu příležitostí pro firmy z regionu a vytvoří nová pracovní místa. Bude přínosem pro cestovní ruch nejen pro město Pardubice, ale i pro okolí. „Nová aréna bude hrát obrovskou roli v budoucím rozvoji dostihového závodiště, Investor plánuje kromě moderní haly také výstavbu špičkového hotelu s wellnessem a kongresovými sály. V neposlední řadě by měl v areálu vyrůst tolik potřebný parkovací dům kombinovaný s novou tribunou právě pro potřeby závodiště,“ řekl náměstek primátora Pardubic s tím, že z nové arény by mělo profitovat i pardubické letiště.

Výstavba nové arény bude synergicky působit na projekt Dukla sportovní. „Tyto projekty nikdy nešly proti sobě, jak se někteří snažili mylně prezentovat ale naopak si mohou výrazně pomoci. Z Pardubic by se tak mohlo stát doslova republikové město sportu,“pokračoval Jan Nadrchal.

Investor sdělil, že pro dopravní obsluhu území je nutné vybudovat místní komunikaci od křižovatky ulic Školní×Pražská směrem za dostihové závodiště, aby došlo k propojení celého areálu se silnicí I/2 i ze severozápadního směru. „S panem Dědkem jsme předjednali, že výstavbu nové komunikace by mohl realizovat investor jako součást svého záměru coby protiplnění za získané pozemky. Předpokládáme, že hodnota pozemků potřebných pro výstavbu arény by se mohla rovnat právě částce potřebné na vybudování nové komunikace. Jsme připraveni tuto variantu podpořit, neboť ji považujeme za rozumnou a v souladu s péčí řádného hospodáře. Tato komunikace by byla dále velice významná pro další rozvoj dostihového závodiště,“ poznamenal náměstek primátora s tím, že podrobnější precizace bude předmětem dalších vyjednávání.

Klíčovou otázkou zůstává využití stávající arény, do které město investovalo mnoho finančních prostředků. „Je pro nás nesmírně důležité po dostatečně dlouhou dobu zachovat její stávající podobu. Několikaletý souběh provozů vnímáme jako možný a měl by po pečlivém vyhodnocení jasně ukázat, jakým směrem se máme dále vydat,“ uvedl Jan Nadrchal.

„Chceme aktivně podporovat mládež ve všech sportovních odvětvích působících na území města. Například uvolnění kapacit ledových ploch může výrazně pomoci krasobruslařům ale i amatérským hokejistům kteří dnes hrají mimo město,“ doplnil.

„Pan Dědek nám velmi otevřeně popsal svou vizi komplexního rozvoje celého území. Jeho aktivitu a připravenost investovat značné finanční prostředky vnímám pro město Pardubice i celý region jako výjimečnou příležitost, která se nemusí v blízké době opakovat. Měli bychom se pokusit celý projekt dotáhnout do zdárného konce, abychom si třeba za dvacet třicet let neříkali, že tehdy byla velká škoda tuto možnost nevyužít,“ dodal předseda zastupitelského klubu Jan Hrabal.