20.09.2019
Klub

Dynamo ve spolupráci s policií přijímá bezpečnostní opatření

Hokejový klub Dynamo Pardubice se připravuje na nedělní utkání s Mountfield HK, které přinese zvýšená bezpečnostní opatření. O utkání panuje zvýšený zájem fanoušků domácího i hostujícího týmu.

Enteria arena bude otevřena v 15.45 hodin. Hokejový klub si dovoluje fanoušky obou klubů požádat o včasný příchod, neboť u vchodů do arény budou probíhat důkladné bezpečnostní prohlídky. Návštěvníci, u kterých budou nalezeny nepovolené předměty (zejména pyrotechnika a zbraně), nebudou v žádném případě do arény vpuštěni, stejně jako osoby pod zjevným vlivem alkoholu či jiných omamných látek

Prostory enteria areny a jejího okolí jsou monitorovány kamerovým systémem. Jakékoliv případné škody či následky chování budou na základě těchto záběrů řešeny přímo s viníky. Pořadatelé, jejichž počet bude adekvátně navýšen míře rizikovosti utkání, budou ve spolupráci s policisty nekompromisní v dohledu na dodržování návštěvního řádu arény.

Pro tento zápas bude opětovně platit zákaz vnášení nápojů do hlediště. Pro sektor k stání pro hostující fanoušky, jenž bude stejně jako všechny ostatní sektory během celého bude utkání osvětlen, bude zřízen samostatný stánek s občerstvením.

Hokejový klub Dynamo Pardubice upozorňuje, že na Jižní tribunu (sektory 101, 115 a 216), která je určena pro domácí fanoušky, nebudou z bezpečnostních důvodů vpuštěni příznivci hostujícího týmu. Všechny sektory enteria areny kromě sektorů 101, 115, 201 a 216 jsou určeny k sezení. Vstupenka opravňuje návštěvníka sledovat dění v enteria areně pouze ze sektoru, který je na vstupence vyznačen.

Pro Městský obvod Pardubice I, kde leží i enteria arena, platí vyhláška o veřejném pořádku, která mimo jiné zakazuje užívání a provozování zábavní pyrotechniky včetně provádění pyrotechnických efektů a odpalování ohňostrojů. Textaci ustanovení naleznete na http://www.pardubice.eu/urad/radnice/vyhlasky-a-na... stránkách statutárního města Pardubice.

Zároveň upozorňujeme na změnu parkování okolo areny. Návštěvníci enteria areny budou moci od předposlední zářijové neděle v době akce parkovat, kromě již vyznačených parkovacích míst, také po jedné straně ulic Labská a U stadionu a na přilehlých plochách města i Nadace pro rozvoj města Pardubic. Ulice Labská i U stadionu budou po dobu sportovních a kulturních akcí v aréně fungovat v jednosměrném režimu s vjezdem pouze z Hradecké ulice, tedy po nábřeží u mostu Pavla Wonky. Na všechny dopravní změny bude motoristy v předstihu upozorňovat dopravní značení.

Dbejte při tom prosím na bezpečnost svou i ostatních návštěvníků atraktivního utkání a dodržujte návštěvní řád.

Hokejový klub Dynamo Pardubice předem děkuje všem fanouškům za pochopení bezpečnostních opatření.