23.01.2020
Redakce

Další rizikové utkání v sezoně. Dynamo čeká Kometa Brno

PARDUBICE – Již dnes přijede do Pardubic brněnská Kometa. Předpokládá se, že toto utkání navštíví velké množství hostujících i domácích fanoušků, proto bezpečnostní složky po dohodě s klubem vyhodnotily zápas jako vysoce rizikový a budou ho doprovázet větší bezpečnostní opatření.

Vzhledem k tomu, že o utkání s Kometou je z řad domácích fanoušků veliký zájem a brněnští vypravují na toto utkání speciální Kometa Express, kterým do Pardubic přijede až 1200 fanoušků, budou tento zápas budou doprovázet zvýšená bezpečnostní opatření jako například při derby. „ Ze schůzky věnované tomuto utkání, které se zúčastnili zástupci klubu, Policie České republiky, Městské policie Pardubice a zástupce Rozvojového fondu Pardubice, vyplynulo, že utkání je rizikovější než naše jiná domácí utkání. Proto podnikneme přísná opatření, která zajistí klidný průběh zápasu,” říká provozní manažer klubu Jaroslav Drahokoupil.

Enteria arena bude otevřena hodinu a půl před utkáním a hokejový klub si dovoluje požádat fanoušky obou celků o včasný příchod, neboť u vchodu do areny budou probíhat důkladné prohlídky. Návštěvníci, u kterých budou nalezeny nepovolené předměty (zejména pyrotechnika a zbraně), nebudou v žádném případě do areny vpuštěni, stejně jako osoby pod zjevným vlivem alkoholu či jiných omamných látek.

Prostory enteria areny a jejího okolí jsou monitorovány kamerovým systémem. Jakékoliv případné škody či následky chování budou na základě těchto záběrů řešeny přímo s viníky. Pořadatelé, jejichž počet bude adekvátně navýšen míře rizikovosti utkání, budou ve spolupráci s městskými policisty nekompromisní v dohledu na dodržování návštěvního řádu arény.

Pro tento zápas bude platit zákaz vnášení nápojů do hlediště. Pro sektor určený hostujícím fanouškům bude zřízen samostatný stánek s občerstvením. Sektor pro hosty bude také osvětlen po celou dobu utkání.

Hokejový klub Dynamo Pardubice upozorňuje, že na jižní tribunu (sektory 101, 115 a 216), která je určena pouze pro domácí fanoušky, nebudou z bezpečnostních důvodů vpuštěni příznivci hostujícího týmu. Všechny sektory enteria areny kromě sektorů 101, 115, 201 a 216 jsou určeny k sezení. Vstupenka opravňuje návštěvníka sledovat dění v enteria areně pouze ze sektoru, který je na vstupence vyznačen.

Pro Městský obvod Pardubice I, kde leží i enteria arena, platí vyhláška o veřejném pořádku, která mimo jiné zakazuje užívání a provozování zábavní pyrotechniky včetně provádění pyrotechnických efektů a odpalování ohňostrojů. Textaci ustanovení naleznete na http://www.pardubice.eu/urad/radnice/vyhlasky-a-na...stránkách statutárního města Pardubice.