Elektronické vstupenky

Vstupenky přes tuto aplikaci lze zakoupit nejpozději dvě a půl hodiny před začátkem utkání.

Pro objednání elektronické vstupenky klikněte na ikonu, která vás nasměruje do aplikace:Banner

Návod k užití aplikace

 1. Úvodní obrazovka aplikace
  eticketing
 2. Vyberte si zápas, na který si chcete vstupenky zakoupit.
  eticketing
 3. Vyberte si sektor, do které si chcete vstupenky zakoupit.
  eticketing
 4. Zaškrtněte volná sedadla.
  eticketing
 5. Kliknutím na oko (vpravo nahoře) si můžete nechat zobrazit pohled z vybraného sektoro.
  eticketing
 6. Po jejich zaškrtnutí klikněte na „OBJEDNAT“
  eticketing
 7. Zde vidíte objednané vstupenky.
  eticketing
 8. Zde můžete sledovat svou objednávku.
  eticketing
 9. A nebo si dát na vlastní zeď na facebooku sdílet své místo.
  eticketing
 10. A teď možnosti placení.
  1. Platit můžete platební kartou.
   eticketing
  2. Přes ePlatby (Komerční banka).
   eticketing
  3. Přes MojePlatba (Raiffeisenbank).
   eticketing
  4. Přes mPeníze (mBank).
   eticketing
  5. Přes Fio banku.
   eticketing
  6. Přes GoPay (elektronická peněženka).
   eticketing
  7. Brána pro platbu platební kartou.
   eticketing

Vstupenky jsou rezervovány půl hodiny po uskutečnění objednávky. V případě jejího zrušení jsou opět k dispozici fanouškům. Po úspěšném dokončení objednávky a jejím zaplacením vám do e-mailu přijde elektronická vstupenka s čárovým kódem. Ten si buď vytiskněte a přiložte k turniketu u hlavního vchodu, nebo uložte do svého mobilního telefonu, který přiložíte ke čtečce turniketu.

 

Obchodní podmínky

Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Předmět obchodních podmínek
  1. Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na sportovní, kulturní nebo jiné akce a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají.
 2. Smluvní partner
  1. Za provedení a splnění nabízené akce je odpovědný pořadatel HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a. s. Zakoupením vstupenek vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a. s.
 3. Způsob prodeje vstupenek
  1. Poptávka na zakoupení vstupenky (vstupenek) vzniká ze strany zákazníka korektním zadáním a odesláním všech dat potřebných pro zakoupení vstupenek na webovém rozhraní služby e-ticket.
   Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje.
   Změna termínu konání akce je vyhrazena.
 4. Ceny a poplatky
  1. Cena vstupenky se uvádí včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty.
 5. Používané pojmy
  1. Pořadatel
   1. Fyzická nebo právnická osoba, zajišťující pořádání sportovních, případně jiných akcí, která uzavírá smlouvu o prodeji vstupenek a je zároveň provozovatelem internetového objednávacího systému e-ticket.
  2. Akce
   1. Sportovní utkání a dále všechny další akce (výstavy, konference, školení, veletrhy apod.).
  3. Vstupenka
   1. Doklad opravňující majitele ke vstupu na konkrétní akci, případně konkrétní místo, určený pro jednorázové použití. Zákazník může prostřednictvím různých prodejních kanálů obdržet graficky různé typy vstupenek.
  4. Webové rozhraní e-ticket
   1. Systém zajišťující provedení a zaplacení objednávky na konkrétní akce pořádané Provozovatelem. Toto rozhraní je přístupné z oficiálních webových stránek HC ČSOB Pojišťovna Pardubice nebo z webových stránek třetích stran

Článek II.

PRODEJ VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ e-ticket

 1. Popis služby
  1. Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej vstupenek na sportovní akce, případně jiné akce, prostřednictvím webového rozhraní e-ticket.
  2. Poskytnutí služby je možné objednat na webovém rozhraní e-ticket. Za tímto účelem je třeba korektně zadat a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek (Jméno, příjmení, e-mail, telefon) a následně provést bezhotovostní platbu online.
  3. Prostřednictvím služby lze na jednu rezervaci objednat a zakoupit maximálně 10 vstupenek v různých cenových kategoriích a na různé akce.
 2. Postup objednávky
  1. Zákazník spustí rozhraní e-ticket z oficiálních webových stránek HC ČSOB Pojišťovna Pardubice nebo z webových stránek třetích stran.
  2. Zákazník vybere akci (domácí utkání) na které má zájem vstupenky zakoupit.
  3. Zákazník vybere sektor, ze kterého má zájem vstupenky zakoupit.
  4. Zákazník vybere konkrétní volná místa. Volná místa jsou reprezentována zobrazeným zaškrtávacím polem. Výběr sedadla se provádí kliknutím do daného zaškrtávacího pole. Vybrané vstupenky jsou reprezentovány jako zaškrtnutá pole. Zákazník má možnost volit vstupenky z více sektorů nebo z více nabízených akcí. Pole košík zobrazuje aktuální celkovou částku vybraných vstupenek. Po výběru vstupenek stiskne uživatel tlačítko objednat.
  5. Zákazník vyplní pravdivě požadované údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon. Při uvedení nepravdivých údajů si Pořadatel vyhrazuje právo objednávku zrušit.
  6. Po vyplnění údajů zákazník stiskne tlačítko zaplatit a následně je převeden na výpis platebních metod.
  7. Prostřednictvím platebního systému PayU zákazník dokončí platbu.
  8. Po dokončení platby zákazník obdrží na e-mail uvedený při registraci vstupenky na objednanou akci.
  9. V případě jakéhokoliv problému v průběhu rezervace, který by rezervaci nedovolil dokončit, se zákazník může obrátit na e-mailovou adresu info@hcpce.cz.
  10. Odesláním požadavku na vybranou vstupenku (vstupenky) se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách.
 3. Registrace
  1. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v části 2.5. Zakoupením zákazník odsouhlasil začlenění do databází společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a. s. a může být tedy do budoucna e-mailem, SMS nebo telefonicky informován o podobném typu akce, případně o změnách v pořádání již zakoupené akce.
 4. Uplatnění vstupenky
  1. Vstupenku získanou prostřednictvým systému e-ticket zákazník může vytisknout, anebo uložit do svého mobilního telefonu.
  2. Ověření vstupenky probíhá u hlavního vstupu do ČEZ Areny u tří označených turniketů.
  3. V případě problémů s přečtením vytisknuté vstupenky, nebo vstupenky zobrazené na displeji mobilního telefonu, může zákazník požádat obsluhu na pokladnách o duplicitní vystavení vstupenky viz bod 5.
 5. Vydání duplikátu vstupenky
  1. Zákazník má možnost obdržet duplikát zakoupené vstupenky fyzicky na oficiálních pokladnách ČEZ Areny v průběhu otevírací doby. 
  2. Zákazník sdělí obsluze pokladny ID vstupenky, které obdržel v e-mailu po zakoupení. Obsluha pokladny na tomto základě vytiskne zákazníkovi novou vstupenku.
  3. Obsluha pokladny může pro kontrolu požadovat doplňující údaje k dané vstupence (zápas, sektor, místo)
  4. Vystavením duplikátu se neruší možnost uplatnění elektronických vstupenek.
  5. Vstup na danou akci má umožněna pouze první uplatněná vstupenka.

Článek III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Osobní údaje
  1. Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a. s. shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Pořadatel prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ). Pořadatel je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.
 2. Bezpečnost dat
  1. Pořadatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých zákazníků a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušnému datovému úložišti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a. s. a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
 3. Záruky pořadatele
  1. Pořadatel nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v internetové nabídce akcí na webovém rozhraní e-ticket s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Pokud má Pořadatel k dispozici informace o zrušených nebo změněných termínech akcí, bude Pořadatel, zákazníky neprodleně informovat zveřejněním těchto informací na webovém portálu www.hcpce.cz.
 4. Podmínky místa konání akce
  1. Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.
 5. Účinnost obchodních podmínek
  1. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
  2. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. listopadu 2012.
Twitter
Facebook

Hlavní partner arény

ČSOB Pojišťovna arena

Partneři

Město Pardubice
Chládek a Tintěra
go4games
Lumius
Westminster Unternehmensgruppe
Autocentrum Barth
Léčebné lázně Bohdaneč
Střída Sport
Reklamní banner
KAS
 
Autocentrum BARTH
Autocentrum BARTH
Fanshop Dynana Pardubice
Autocentrum BARTH
Autocentrum BARTH

Partneři mládežnického hokeje

RENOMIA
Edera

Chcete být vidět?

Banner sponzoři