ČEZ Arena

Tipsport arena je multifunkční halou, kterou je možno využít vedle hokeje i pro další sporty a celou řadu větších kulturních a společenských akcí, jako jsou koncerty a různé druhy mítinků. Hlavním uživatelem je hokejový klub, hlavní náplní je především lední hokej. Zastřešení druhé ledové plochy předcházelo rekonstrukci hlavní haly. Obě haly jsou propojeny a tvoří jeden celek.

Adresa: Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice
Telefon: 466 741 611
Fax: 466 741 613
Internetové stránky tipsportarena-pardubice
E-mail: arena@rfpardubice.cz
Majitel: Rozvojový fond Pardubice a. s.
Ředitel arény: Ing. Jiří Macháně
Rozměry kluziště: 28,75 × 59 m
Kapacita: 10 194 míst

Mapa okolí Tipsport areny

Jak se dostanete do Tipsport areny?

Spojení od vlakového i autobusového nádraží je trolejbusovými linkami 3 a 33 nebo autobusovými 10, 16, 17, 23 na zastávku Zimní stadion. Spojení k aréně naleznete na serveru IDOS.

Hlavní vchod do Tipsport areny

Historie Tipsport areny Pardubice

Umělá ledová plocha byla v Pardubicích instalována v roce 1947, na konci 50. let byla zastřešena. Vlastníkem stadionu bylo od roku 1998 Město Pardubice. Původní kapacita 11 500 míst se po redukci míst k stání snížila na 9000 míst. Svoji kapacitou tento stadion patří mezi největší a nejmodernější v republice.

V roce 2001 prošel zimní stadion rozsáhlou rekonstrukcí, kterou provedla firma Metrostav Praha. Celkové náklady přesáhly 300 milionů korun. Ze zimního stadionu se později stala Tipsport arena, která je majetkem Městského rozvojového fondu Pardubice. Kapacita stadionu byla po rekonstrukci zvýšena na 9300 míst. Před sezonou 2007/2008 byla Tipsport arena Pardubice dostavěna dle původního projektu z roku 2001, díky dostavbě západní tribuny byla její kapacita navýšena na 10 194 míst.

Současnost

Hala je vybavena na úrovni nejlepších hal Evropy. Sedadla v dolních sektorech jsou polstrovaná, na balkonech plastová. U stropu Tipsport areny visí moderní jumbotron se čtyřmi velkoplošnými obrazovkami a ukazateli skóre, na chodbách, schodištích jsou umístěny televizní obrazovky, takže diváci neztrácí přehled na ledě ani při návštěvě bufetu. To vše umožňuje vnitřní televizní okruh jímž je hala vybavena a vysílání ICE–TV. Samozřejmostí jsou VIP sektory, na severní straně se nachází Bully Bar a Hockey Restaurant Hattrick, z něhož je výborný výhled na ledovou plochu. Na severozápadním ochozu je Párty box. Na východní tribuně je až pod střechou umístěno PRESS centrum s rozsáhlým zázemím.

V podzemním podlaží jsou umístěny šatny, ošetřovny, vrátnice a spojovací chodba mezi arénou a malou halou s technickým zázemím pro provozovatele.

V prvním nadzemním podlaží najdete na jižní tribuně pokladny a prodejnu sportovního zboží. Od jihu přes východní stranu se dostanete po ochozu na stranu severní. Právě na východní straně jsou umístěny bufety a obchod se suvenýry. Pokud hledáte větší pohodlí, můžete navštívit na severní tribuně Bully Bar, na severní tribuně jsou i místa pro vozíčkáře. Na západní tribuně jsou rovněž umístěny dva bufety.

V jižní části druhého nadzemního podlaží sídlí správa haly a je zde další restaurace, na východní straně jsou VIP sektory, na severní pak Hockey Restaurant Hattrick s již zmíněným kvalitním výhledem na ledovou plochu.

Ve třetím nadzemním podlaží jsou na východní straně prostory pro novináře, na severu je kabina pro videorozhodčího i režie velkoplošné obrazovky.

Parkovací plocha

Parkoviště se nachází mezi východní tribunou Tipsport areny a malou halou. Jeho celková kapacita dosahuje 350 míst. Aktuální ceník parkovného najdete na internetových stránkách Tipsport areny. Další možnost parkování v blízkosti stadionu je na parkovišti na levém břehu řeky Labe.

Návštěvní řád Tipsport areny Pardubice

 1. Každý návštěvník zařízení a vybavení prostor MFA je povinen tyto používat tak, aby nedocházelo k jejich poškozování či jiné formě znehodnocování tohoto majetku.
 2. Na požádání pořadatele je návštěvník povinen prokázat se platnou vstupenkou.
 3. Vstupenka opravňuje návštěvníka sledovat dění v MFA pouze ze sektoru, který je na vstupence vyznačen.
 4. Při vstupu do MFA se provádí bezpečnostní prohlídky. V odůvodněných případech se tyto prohlídky provádějí i uvnitř MFA. Návštěvník je povinen tyto prohlídky strpět. Odmítnutí prohlídky může vést k zamezení vstupu.
 5. Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách, kam jim je umožněn přístup čistotu a pořádek.
 6. Ve všech prostorách MFA Pardubice platí obecně přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně.
 7. Návštěvník MFA je povinen respektovat pokyny pořadatelů, pořádkových služeb a dalších osob k tomuto účelu jmenovaných. Pořádková služba je oprávněna v případě neuposlechnutí pokynu pořadatelů návštěvníka vyvést z prostor MFA bez náhrady.
 8. Pro návštěvníky platí zákaz vnášet a požívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné a psychotropní látky. Návštěvník pod vlivem alkoholu a uvedených látek má zákaz vstupu.
 9. Platí zákaz vnášení nápojů a potravin do hlediště.
 10. Je zakázáno vnášet a v samotných prostorách potom používat zábavnou pyrotechniku a předměty, které by mohly zapříčinit ohrožení zdraví ostatních návštěvníků nebo poškozovat vnitřní zařízení a vybavení.
 11. Platí přísný zákaz vhazovat jakékoliv předměty na ledovou nebo produkční plochu a to jak během sportovních utkání a dalších sportovně společenských akcí, tak i mimo akce.
 12. Je zakázáno fotografování a filmování v prostorách objektu bez předběžného souhlasu.
 13. Návštěvník uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez náhrady pro návštěvníky a bez časového nebo prostorového omezení.
 14. Návštěvník souhlasí, že fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu vysílány vnitřní projekcí v MFA.
 15. Vstup do prostor se zvířaty je zakázán.
 16. V prostorách platí zákaz ukládání jízdních kol, malých motocyklů nebo jiných přepravních prostředků.
 17. K pohybu mezi prostorami MFA je povoleno používat výhradně k tomuto účelu určených komunikací.
 18. Je povinností zjištěné závady na zařízení MFA, ohrožující bezpečnost návštěvníků a uživatelů nahlásit ihned službu konajícímu pracovníkovi obsluhy, případně službě na vrátnici.
 19. V případě poranění a ostatních úrazů musí návštěvník vyhledat ošetření, popřípadě přivolat zdravotní pomoc u služby v ošetřovně První pomoci nebo z vrátnice.
 20. Povinností návštěvníka je nalezené předměty v prostorách MFA odevzdat na vrátnici nebo u službu konajícího pracovníka, který zajistí jejich úschova a pozdější předání majiteli.
 21. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, jakož i pokynů odpovědných zaměstnanců, nenese vedení Městské rozvojového fondu Pardubice, a. s., odpovědnost a veškeré škody způsobené nevhodných chováním návštěvníků (nedodržováním opatření ve smyslu tohoto Návštěvního řádu) budou vymáhány a postiženy podle platných právních předpisů ČR.
 22. V případě opakovaného nedodržování ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo jiného závažného přestupku ohrožujícího bezpečnost osob v objektu bude návštěvník vyveden z prostor MFA bez náhrady.
 23. Uvedená ustanovení návštěvního řádu jsou platná pro celý objekt MFA včetně malé haly a parkovacích prostor příslušejících k MFA

V Pardubicích dne 28. listopadu 2001.

Ing. Aleš Kopecký v. r.
ředitel MRFP, a. s.
Ing. Alfréd Mede v. r.
technický náměstek
Twitter
Facebook

Generální partner

ČSOB Pojišťovna

Hlavní partner arény

Tipsport arena

Partneři

Město Pardubice
Chládek a Tintěra
go4games
Lumius
Westminster Unternehmensgruppe
Autocentrum Barth
Léčebné lázně Bohdaneč
Střída Sport
Reklamní banner
KAS
 
Autocentrum BARTH
Autocentrum BARTH
Fanshop Dynana Pardubice
Autocentrum BARTH
Autocentrum BARTH

Partneři mládežnického hokeje

RENOMIA
Edera

Chcete být vidět?

Banner sponzoři