23.01.2020
Redakce

Závěr valné hromady APK LH ze dne 22. ledna

PARDUBICE – Na středečním zasedání Valné hromady APK (Asociace profesionálních klubů), které se účastní zástupci všech extraligových klubů bylo hlavním tématem způsob řízení extraligy. APK si odsouhlasila záměr extraligu od svazu převzít.

Usnesení APK LH: sdělení klubů Svazu ohledně řízení ELH:

Kluby potvrzují svůj předchozí záměr Extraligu ledního hokeje řídit, s tím, že pro potřeby udržení kvality soutěže a jako podklad pro vzájemnou smlouvu je potřeba dopracovat ucelený materiál, který nebude ke dni 31. 1. 2020 hotov. Řízení soutěže od sezony 2020/2021 APK LH přebírat nebude. APK LH o převzetí soutěže požádá, jakmile bude potřebná dokumentace zpracovávaná ve spolupráci s jednou z nejrenomovanějších poradenských firem k dispozici.

Tisková zpráva:

Na pořadu jednání VH APK LH bylo doporučení VH klubů na zaujetí stanoviska vůči ČSLH ohledně převzetí řízení Extraligy. Valná hromada klubů APK LH nezpochybnila již dříve odsouhlasený záměr klubů Extraligu ledního hokeje řídit, a to na základě smluvního ujednání s ČSLH. Datum, k jakému se tak stane, závisí na vypracování materiálu potřebného projektu, který ještě není dokončen a který by měl obsahovat standardy pro udržení a zlepšení úrovně soutěže.

VH APK LH nejednala o změně Herního řádu Extraligy, tj. otázce sestupu a postupu v probíhající sezóně 2019/2020, neboť změna Herního řádu Extraligy je v kompetenci řídícího orgánu, kterým je v současné době VV ČSLH. Dosavadní mediální výstupy v tomto směru považuje VH APK LH za bezpředmětné komentovat, protože se o tomto ve stávající sezoně formálně nejednalo a pro tyto mediální výstupy, které poškozují dobré jméno extraligy, tedy není relevantní podklad.