HC DYNAMO PARDUBICE
1973 1987 1989 2005 2010 2012
06.12.2018
Jan Hrabal

Dynamo ve spolupráci s policií přijímá opatření na DERBY #26

PARDUBICE — Hokejový klub Dynamo Pardubice se s předstihem připravuje na nedělní utkání s Mountfieldem HK, které přinese stejně jako v předchozích případech zvýšená bezpečnostní opatření. O DERBY #26 panuje tradiční vyšší zájem fanoušků, dle vývoje předprodeje jej bude sledovat zaplněná ČSOB Pojišťovna ARENA.

Hala bude otevřena již 80 minut před začátkem utkání, tedy od 17.00 hodin. Hokejový klub si dovoluje fanoušky obou klubů požádat o včasný příchod, neboť u vchodů do arény budou probíhat důkladné bezpečnostní prohlídky. Návštěvníci, u kterých budou nalezeny nepovolené předměty (zejména pyrotechnika a zbraně), nebudou v žádném případě do arény vpuštěni, stejně jako osoby pod zjevným vlivem alkoholu či jiných omamných látek.

Prostory ČSOB Pojišťovna ARENY a jejího okolí jsou monitorovány kamerovým systémem. Jakékoliv případné škody či následky chování budou na základě těchto záběrů řešeny přímo s viníky. Pořadatelé, jejichž počet bude adekvátně navýšen míře rizikovosti utkání, budou ve spolupráci s policisty nekompromisní v dohledu na dodržování návštěvního řádu arény. Pro tento zápas bude opětovně platit zákaz vnášení nápojů do hlediště. Pro sektor k stání pro hostující fanoušky, jenž stejně jako ostatní bude během celého utkání osvětlen, bude zřízen samostatný stánek s občerstvení, který bude nabízet i desetistupňové pivo.

Hokejový klub Dynamo Pardubice upozorňuje, že na Jižní tribunu (sektory 101 a 115), která je určena pro domácí fanoušky, nebudou z bezpečnostních důvodů vpuštěni příznivci hostujícího týmu. Všechny sektory ČSOB Pojišťovna ARENY kromě 101, 115, 201 a 216 jsou určeny k sezení.

Vedení Dynama vyzývá fanoušky hostujícího celku, aby přijeli dříve, případně si pro cestu do Pardubic vybrali včasnější vlakový spoj. Od hlavního nádraží v Pardubicích budou doprovázeni příslušníky Policie České republiky. Příznivci Mountfieldu HK, se kterými přicestují do Pardubic i pořadatelé z ČPP arény, budou mít před halou vyčleněn oddělený koridor ke vchodu do sektoru hostí. Kontroly při vstupu do ČSOB Pojišťovna ARENY budou velmi důkladné a časově náročnější.

Pro Městský obvod Pardubice I, kde leží i ČSOB Pojišťovna ARENA, platí vyhláška o veřejném pořádku, která mimo jiné zakazuje užívání a provozování zábavní pyrotechniky včetně provádění pyrotechnických efektů a odpalování ohňostrojů. Příslušnou novelu naleznete na internetových stránkách statutárního města Pardubice.

Přijďte si užít další svátek hokeje! Dbejte při tom prosím na bezpečnost svou i ostatních návštěvníků atraktivního utkání. Hokejový klub Dynamo Pardubice předem děkuje všem fanouškům za pochopení bezpečnostních opatření.